Srpski

English

 

Završna konferencija projekta „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji”

Beograd, 18. oktobar 2014.

 

 

Završna konferencija projekta „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji”

Na završnoj konferenciji zajedničkog projekta Evropske unije i Ministarstva zdravlja Srbije „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“ pred više od 300 lekara, medicinskih sestara i stručnih saradnika iz zdravstvenih ustanova širom Srbije, svečano su predstavljeni rezultati projekta i date preporuke za dalji rad na unapređenju palijativnog zbrinjavanja.

Projekat je u poslednje tri i po godine razvio model palijativnog zbrinjavanja pacijenata, pomogao otvaranje i opremanje 15 jedinica za palijativno zbrinjavanje širom Srbije, uveo palijativno zbrinjavanje kao predmet u nastavni program medicinskih fakulteta, visokih medicinkih škola i Fakulteta političkih nauka (smer za socijalni rad) i obučio više od 1.200 zdravstvenih i socijalnih radnika za pružanje palijativnog zbrinjavanja.

„Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“ finansirala je Evropska unija budžetom od 3,3 miliona evra u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja, a projekat je ralizovao međunarodni konzorcijum na čelu sa britanskom konsultantskom kućom Oksford polisi menadžment.

U ime Evropske unije, o rezultatima unapređenja palijativnog zbrinjavanja u Srbiji govorila je Jolanda San Hoze iz Delegacije Evropske unije u Srbiji, a u ime Ministarstva zdravlja, prof. Predrag Sazdanović, pomoćnik ministra zadužen za sektor evropskih integracija i međunarodnu saradnju. O ključnim rezultatima projekta, procesu izrade modela zbrinjavanja u Srbiji, akademskoj i kontinuiranoj edukaciji i iskustvima rada sa srpskim kolegama govorile su prof. Džulija Dauning, vođa projekta, dr Erna Haraldsdotir, stručnjak za palijatvno zbrinjavanje, prof. Vesna Bošnjak Petrović, stručnjak za akademsku edukaciju, dr Ljiljana Stojanović, stručnjak za javno zdravlje i dr Nataša Milićević, nacionalna koordinatorka projekta.

O evropskim trendovima u razvoju palijativnog zbrinjavanja i globalnim izazovima za razvoj palijativnog zbrinjavanja govorili su prof. Skot Mari, predsedavajući Međunarodne grupe za istraživanje palijativnog zbrinjavanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i prof. Šila Pejn, predsednica Evropske asocijacije za palijativno zbrinjavanje. O iskustvima svih koji su bili uključeni u projekat i uticaju koji je projekat izvršio na razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji govorila je dr Džo Hokli, nezavisni istraživač.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rada, Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje Srbije, regionalnih zavoda za javno zdravlje, tela za koordinaciju palijativnog zbrinjavanja na lokalnom nivou, medicinskih fakulteta, visokih medicinskih škola i mnogi drugi.

Palijativno zbrinjavanje je pristup kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji putem ranog otkrivanja i procene lečenja bola i drugih simptoma bolesti – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Detaljnije

 

Podrška Evropske unije razvoju palijativnog zbrinjavanja u Srbiji

Beograd, 10. oktobar 2014.

 

 

Podrška Evropske unije razvoju palijativnog zbrinjavanja u Srbiji

Saopštenje za medije

Zajednički projekat Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Evropske unije „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji" organizuje završnu konferenciju projekta 10. oktobra 2014. god. u hotelu Metropol, sa početkom u 10 sati. Na konferenciji „Palijativno zbrinjavanje – od filozofije do prakse“ biće predstavljeni rezultati projekta i date preporuke za dalji rad na unapređenju palijativnog zbrinjavanja u Srbiji. Evropska unija je obezbedila 3,3 miliona evra za unapređenje usluga palijativnog zbrinjavanja u Srbiji.

Palijativno zbrinjavanje je „pristup kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji putem ranog otkrivanja i besprekorne procene i lečenja bola i drugih simptoma bolesti – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Glavni cilj projekta je da pomogne Ministarstvu zdravlja Republike Srbije da razvije kvalitetno palijativno zbrinjavanje na svim nivoima zdravstvene zaštite, u skladu sa Strategijom za palijativno zbrinjavanje i najboljom međunarodnom praksom. Projekat je pružio tehničku podršku za uspostavljanje sveobuhvatnog i modernog sistema palijativnog zbrinjavanja u Srbiji, dostupnog svima kojima je neophodno, uključujući odrasle i decu u odmaklim fazama malignih i drugih teških bolesti. Vodeći princip na kome se projekat zasniva jeste da je pravo na ublažavanje bola, odnosno na palijativno zbrinjavanje osnovno ljudsko pravo. Projekat je počeo u martu 2011. i traje do novembra 2014.

Ključni rezultati projekta:

Detaljnije       Završna konferencija ­– prezentacije

 

Palijativno zbrinjavanje u Srbiji

Beograd, 12. oktobar 2014.

Pregled rezultata projekata

Beograd, 8. oktobar 2014.

 


Detaljnije

 

Priča iz Zrenjanina

Zrenjanin, 24. septembar 2014.

 

 

 

Divni ljudi u jedinici za palijativno zbrinjavanje u Zrenjaninu

Jedinice za palijativno zbrinjavanje pacijenata koji boluju od teških, neizlečivih bolesti, praćenih hroničnim bolom i drugim teskim simptomima, pružaju mogućnost za očuvanje dostojanstva obolelih i očuvanja kvaliteta njihovog života. U jedinicama se pruža podrška pacijentima i njihovim porodicama već od momenta kada se pacijentu postavi dijagnoza o teškom oboljenju - sve do perioda tuge u kome se porodica i okruženje od njega opraštaju. Jedno takva jedinica postoji u Opštoj bolnici u Zrenjaninu gde pacijenti i porodice imaju samo reči hvale za sve zaposlene.

Sredovečni Vojvođanin, Radica Jovanović, boluje od neizlečive bolesti. Kada je smešten u Jedinicu za palijativno zbrinjavanje Opšte bolnice „Dr Đorđe Joanović” u Zrenjaninu bio je u veoma lošem zdravstvenom stanju. Nakon nekoliko dana provedenih u Jedinici, kaže da se oseća mnogo bolje. Svakodnevno ga obilaze članovi porodice i provode vreme sa njim.

Detaljnije

 

Priča iz Ćuprije

Ćuprija, 10. jul 2014.

 

 

 

Ćuprija - zbrinjavanje pacijenata sa neizlečivim bolestima po evropskim standardima

“Na smrt bolesnom čoveku olakšava se umiranje ako mu pomognemo da podnese ostatak života, ako ga, dakle, ne ostavimo da na nečovečan način odboluje svoj život.”

Dr Kübler-Ross E.

Neobičan prostor u bolničkoj zgradi 150 km južno od Beograda. Zidovi nežno roze boje, besprekorno čisti hodnici, prijatna atmosfera. Na kraju dugačkog hodnika sa desne strane, budući dnevni boravak i moderno opremljena kuhinja. Sve bolesničke sobe sa dva kreveta i kupatilom. Ljubazno i brižno medicinsko osoblje posvećeno teško obolelim pacijentima.To je slika jedinice za palijativno zbirnjavanje u Opštoj bolnici u Ćupriji. Uz finansijsku podršku Ministarstva zdravlja,jedinica je renovirana pre pola godine, a uz podršku projekta “Razvoj palijativnog zbrinjavanja” koji finansira Evropska unija (EU), nabavljena je oprema, a zaposleni su stekli nova znanja i veštine za pružanje palijativnog zbrinjavanja.

Bolnica u Ćupriji postoji više od 120 godina. U njoj se leči oko 300.000 pacijenata iz Pomoravskog okruga, a često su korisnici usluga i pacijenti iz drugih delova Srbije.

Detaljnije

 

Priča iz Čačka

Čačak, 7. jul 2014.

 

 

 

Ovo nije odeljenje za umiranje

„Bolest je volja božja i ako je čoveku sudbina

da umre, umreće“...Orhan Pamuk

O pacijentima obolelim od neizlečivih bolesti na području Čačka, poslednjih šest meseci posebno brine jedna doktorka i sedam medicinskih sestara/tehničara. Na Odeljenju za palijativno zbrinjavanje opšte bolnice u Čačku, dr Danka Dragićević i kolege, posvećeni su ovim pacijentima i njihovim porodicama 24 časa dnevno. Posete nisu vremenski ograničene i moguće je u posetu doći u bilo koje vreme. Vrata na kojima je slika raširenih ruku i leptira, porodicama su uvek otvorena, a o njihovim najbližima danonoćno se brine. Iako se u Srbiji na razvoju palijativnog zbrinjavanja radi već godinama, u poslednje tri godine došlo je do značajnog napretka u ovoj oblasti zahvaljujući sredstvima Evropske unije (EU) koja je finansirala projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“, uz značajnu finansijsku i stratešku podršku Ministarstva zdravlja.

Za nepunih 6 meseci od osnivanja kroz ovo odeljenje prošlo je više od 80 pacijenata iz Čačka i okoline.

Detaljnije

 

Čačak - Osnivanje radnog tima za palijativno zbrinjavanje

Čačak, 26. Jun 2014.


Podrška Evropske unije osnivanju Radnog tima za palijativno zbrinjavanje u čačku u okviru projekta „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“.


 

Osnovane radne grupe za koordinaciju palijativnog zbrinjavanja na nivou lokalnih samouprava

Beograd, 17. decembar 2013.

 

 

 

U cilju stvaranja široke partnerske mreže na nivou lokalne zajednice, a u skladu sa strateškim ciljevima utvrđenim Strategijom za palijativno zbrinjavanje i Akcionim planom za njeno sprovođenje koji podrazumevaju uključivanje svih zainteresovanih učesnika na nivou lokalne samouprave u razvoj palijativnog zbrinjavanja, u Novom Bečeju, 14. oktobra, i Somboru 17. decembra 2013., svečano je obeleženo osnivanje lokalnih tela za koordinaciju palijativnog zbrinjavanja. Radne grupe za koordinaciju palijativnog zbrinjavanja radiće u okviru Saveta za zdravlje Novog Bečeja i Sombora, osnovanim u skladu sa novim Zakonom o pravima pacijenata.

Detaljnije

 


 


Svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja

Beograd, 12. oktobar 2013.

 

 

 

Neophodna hitna akcija u cilju unapređenja dostupnosti palijativnog zbrinjavanja: vreme je za razotkrivanje mitova

Svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja obeležen je 12. oktobra 2013. To je dan kada se širom sveta preduzimaju aktivnosti u cilju podrške i promocije palijativnog zbrinjavanja. Ove godine tema događaja bila je „Obezbeđivanje dostupnosti palijativnog zbrinjavanja na globalnom nivou: razotkrivanje mitova“. Budući da netačne informacije o palijativnom zbrinjavanju predstavljaju dodatnu barijeru i produbljuju patnju onih kojima je ovaj vid zbrinjavanja neophodan i u cilju podizanja javne svesti o tome šta palijativno zbrinjavanje jeste, projektni tim je postavio pult u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Pored dostupnih informativnih materijala, zainteresovani prolaznici su imali priliku i da sa projektnim ekspertima razgovaraju o samom projektu i palijativnom i hospis zbrinjavanju uopšte.

Detaljnije

 

Predmet palijativna medicina uveden na osnovne studije medicine

Beograd, decembar 2012.

 

 

 

 

U okviru projekta razvijen je kurikulum za predmet palijativna medicina za dodiplomske akademske studije, koji su usvojila četiri Medicinska fakulteta u Srbiji (Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac).

U toku je izvođenje nastave iz izbornog predmeta palijativna medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu na srpskom i engleskom jeziku (za 42 srpska studenta i 14 stranih studenata na šestoj godini studija). Nastava za strane studente počela je 3. decembra, a za srpske 4. decembra 2012.

Ministarstvo zdravlja je osnovalo Republičku stručnu komisiju za palijativno zbrinjavanje koja je izradila nacionalnu Strategiju za palijativno zbrinjavanje i Akcioni plan za njeno sprovođenje.

Detaljnije

 

„Razvoj veština i znanja u oblasti palijativnog zbrinjavanja u sistemu socijalne zaštite”

Srbija, novembar 2012.

 

 

 

 

Eksperti zaposleni na projektu razvili su kurs iz palijativnog zbrinjavanja posebno osmišljen za socijalne radnike koji će biti uključeni u pružanje palijativnog zbrinjavanja. Kurs je akreditovan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i ovo je jedini akreditovani kurs iz palijativnog zbrinjavanja za socijalne radnike u Evropi. Prvi takav kurs održan je 1. i 2. novembra 2012. godine i kurs je pohađalo 28 socijalnih radnika zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite i gerontološkim centrima. Učesnici ovog kursa su prethodno prošli dva nivoa edukacije organizovane u okviru projekta: nivo I – „Principi i filozofija palijativnog zbrinjavanja“ i nivo II – „Razvoj veština i znanja u oblasti palijativnog zbrinjavanja 1“.

 

Detaljnije

 

Radionica "Razvoj modela pružanja usluga palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Valjevo, 22. avgust 2012.

 

 

 

 

Ministarstvo zdravlja je, u saradnji sa EU projektom „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji, organizovalo radionicu na temu „Razvoj modela pružanja usluga palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“

 

Radionica je održana 22. avgusta 2012. godine u sali Edukativnog centra Zdravstvenog centra Valjevo.

 

Detaljnije    Video

 TV prilog o edukaciji drugog nivoa

Vrnjačka Banja, jun 2012.

 

 

 

 

TV prilog o edukaciji drugog nivoa

 

Pogledajte prilog (AVI video 57MB)

 Konferencija
 
Principi i filozofija palijativnog zbrinjavanja

Beograd, 25. maj 2012.

 

 

 

 

Projekat je 25. maja 2012. u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovao jednodnevnu konferencija na temu „Principi i filozofija palijativnog zbrinjavanja“.

 

Konferencija je bila namenjena profesorima koji će držati nastavu na predmetu palijativna medicina/palijativno zbrinjavanje na medicinskim fakultetima i visokom školama u Srbiji

 

Detaljnije

Studijsko putovanje

Velika Britanija i Rumunija
1117. decembra 2012.

 

 

 

 

U okviru projekta organizovano je studijsko putovanje za članove Nadzornog odbora i predstavnike Ministarstva zdravlja.

 

Studijsko putovanje je počelo posetom hospisu St Christopher u Londonu. Učesnici su imali priliku da se sastanu sa liderom u oblasti palijativnog zbrinjavanja dr Meri Bejns (Mary Baines), izvršnim direktorom Barbarom Monro (Barbara Monroe) i dr Viktorom Pejsom (Victor Pace)kao i da se upoznaju sa profesionalnim okruženjem, modelom i razvojem palijativnog zbrinjavanja u Velikoj Britaniji, odnosima sa državnim sektorom i praktičnim i logističnim pitanjima u vezi sa pružanjem ovih usluga.

 

Detaljnije

 Akreditacija drugog nivoa programa
 kontinuirane medicinske edukacije

Beograd, 15. novembar 2011.

 

 

 

Zdravstveni savet Republike Srbije je akreditovao (rešenje br. 153-02-4246/2010-02) četvorodnevni kurs drugog nivoa (1. deo i 2. deo, svaki po dva dana). Kurs je akreditovan kao međunarodni i svaki deo kursa donosi predavačima po 14, a slušaocima po 7 bodova.

 

Pravo učešća na drugom nivou edukacije imaju samo polaznici prvog nivoa edukacije organizovane u okviru ovog projekta i edukacije organizovane u okviru DILS projekta Ministarstva zdravlja (2010. godine).

 

Učešće na kursevima je besplatno. Održavanje kurseva omogućila je Evropska unija.

 

Detaljnije

Dvodnevni seminar
„Principi i filozofija palijativnog zbrinjavanja“

Beograd, oktobar 2011.

 

 

 

Tokom oktobra 2011. godine, projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“ organizovao je 5 dvodnevnih seminara na temu „Principi i filozofija palijativnog zbrinjavanja“.

 

Seminari su organizovani sa ciljem da se unapredi razumevanje sveukupne filozofije, opštih principa i prakse palijativnog zbrinjavanja zaposlenih u zdravstvenom sektoru (lekara, medicinskih sestara, fizioterapeuta, socijalnih radnika, psihologa).

 

Seminarima je prisustvovalo više od 500 zdravstvenih radnika.

 

Detaljnije

Odluka o akreditaciji programa KME

Beograd, 15. avgust 2011.

 

 

 

Jedan od osnovnih zadataka projekta „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji” je razvoj nastavnog materijala za kurseve i održavanje kurseva iz oblasti palijativnog zbrinjavanja širom Srbije, kako bi se putem kontinuirane medicinske edukacije edukovalo više od hiljadu profesionalaca koji će biti uključeni u pružanje palijativnog zbrinjavanja na svim nivoima zdravstvene zaštite.

 

Projektni ekspertski tim je razvio prvi nivo programa edukacije i podneta je prijava za akreditaciju ovog kursa u okviru kontinuirane medicinske edukacije. Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije kurs Principi i filozofija palijativnog zbrinjavanja je akreditovan kao domaći kurs I kategorije sa dodeljenih 12 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce.

 

Detaljnije

Pres konferencija

Beogad, 30. maj 2011.

 

 

 

U Beogradu je 30. maja održana pres konferencija povo- dom početka projekta „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji”.

 

Osnovni cilj projekta je pružanje podrške Vladi Srbije u razvoju palijativnog zbrinjavanja, u skladu sa srpskom Strategijom za palijativno zbrinjavanje i najboljom međunarodnom praksom.

 

Na konferenciji su govorili: prof. Zoran Stanković, ministar zdravlja, g-đa Jolanda San Hoze, šef I sektora operacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, i dr Džon Ili, vođa projekta/stručnjak za palijativno zbrinjavanje, Oxford Policy Management.

 

Detaljnije

Početna | O projektu | Aktivnosti | Vesti | Preuzimanje | Linkovi | Kontakt

Copyright © 2011-2014 palliativecareserbia.com All rights reserved

 

Preporuka
Saveta Evrope

 

 

Preporuka Rec
(2003) 24

Komiteta ministara državama članicama u vezi sa organizacijom palijativnog zbrinjavanja.
(1,7 MB)

Nacionalni vodič
za palijativno zbrinjavanje

 

 

Nacionalni vodič

iz oblasti palijativnog zbrinjavanja onkoloških pacijenata
namenjen lekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
(134 KB)

 

Pocetna
O projektu
Vesti
Preuzimanje
Linkovi
Kontakt


Press Clipping

 

 

Preuzmite


Strategiju za palijativno zbrinjavanje

(PDF, 178 KB)

 

i Akcioni plan

(PDF, 135 KB)


za uključivanje palijativnog zbrinjavanja u zdravstveni sistem Republike Srbije

 


 

Praška povelja: Apel vladama da omoguće ublažavanje patnje i prepoznaju palijativno zbrinjavanje kao ljudsko pravo

(PDF, 248 KB)